Prologis

Projekt w liczbach

0

monitorowanych magazynów

0 tys

zainstalowanych i podłączonych inteligentnych liczników

+ 0

gromadzonych danych każdego dnia

Rhino dla Prologis

Cel

Cel Klienta to mierzenie, porównywanie i analizowanie zużycia mediów oraz automatyzacja procesu rozliczania najemców. Założenie Prologisu, to działanie tak, by skoncentrować się na redukcji kosztów. Ma to umożliwić lepsze wykorzystanie potencjału infrastruktury logistycznej i osiąganie większej efektywności energetycznej.

Rozwiązanie

System telemetryczny, którym opomiarowaliśmy wszystkie media umożliwia zdalne monitorowanie zużycia wspomnianych mediów i efektywne zarządzanie nim. Instalacja RhinoAMI pozwala m.in. na automatyczne wprowadzanie stanów liczników, porównanie zużycia mediów ze zużyciem w analogicznych okresach czasu w poprzednich latach. Umożliwia to wyeliminowanie błędnych odczytów liczników i znacznie przyśpiesza proces rozliczenia najemców. W przypadku awarii, system automatycznie informuje o tym fakcie Dedykowana aplikacja umożliwia gromadzenie on-line, udostępnianie i archiwizację danych z urządzeń pomiarowych. Analiza dostarczonych danych według wybranych kryteriów pozwala na wykrycie anomalii i optymalizację. Pokazuje prognozy i trendy zużycia w formie przejrzystych raportów i wykresów. Warto dodać, że odpowiadając na potrzeby klienta tworzymy kolejne nowe moduły. Co więcej, obejmujemy Prologis stałą obsługą serwisową. Wspieramy również użytkowników aplikacji RhinoScada.

Rezultat

Poprawa wyników finansowych i możliwość określania długoterminowych trendów, co umożliwia inwestowanie w rozwój optymalizacji zarządzania energią elektryczną i innymi mediami. o to zastosowanie danych również do celów analitycznych, że w zależności od zapotrzebowania najemcy montowane są szczegółowe pomiary dostarczające najemcy szczegółowych danych o zużyciach, pozwalających efektywnie zarządzać gospodarką energetyczną przedsiębiorstwa.

Korzyści dla Klienta

  • Monitoring sytuacji energetycznej obiektów w różnych lokalizacjach, porównywanie zużycia i centralne zarządzanie tymi obiektami poprawia efektywność energetyczną oraz koszty funkcjonowania poszczególnych obiektów.
    Koncentracja na optymalizacji zużycia energii dzięki Rhino pozwala na opracowanie długoterminowej strategii oszczędności i zwinne zarządzanie kosztami.

  • Określenie zużycia energii i monitorowanie jej jakości oraz wykrywanie awarii i zaników napięcia bezpośrednio wpływa na optymalną eksploatację budynków.
    Analiza dostępnych danych umożliwia realizację założonych celów finansowych.

  • Dostęp on-line zapewnia bieżące monitorowanie danych pomiarowych oraz wgląd w historyczne zużycie.

  • Efektywne zarządzanie gospodarką energetyczną przedsiębiorstwa przez najemców.

Co powiedział nasz Klient?

Avatar

Rhino zapewnia zdalny odczyt zużycia mediów. Dzięki temu możemy mierzyć, porównywać i analizować ich zużycie oraz automatyzować proces rozliczania najemców, a w rezultacie działać tak, by koncentrować się na redukcji kosztów. Umożliwia to lepsze wykorzystanie potencjału infrastruktury logistycznej i osiąganie większej efektywności energetycznej. Przekłada się to na poprawę wyników finansowych i pozwala określić długoterminowe trendy, co umożliwia nam inwestowanie w rozwój optymalizacji zarządzania energią elektryczną i innymi mediami.

Marta Glinka Prologis, Head of Property Management Poland

Gotowy na oszczędności?