Dokumentacja techniczna
i instrukcje do aplikacji

Dokumentacja Rhino

Urządzenia Rhino

Rhino AP ETH Arkusz danych

Rhino AP GSM Arkusz danych

Rhino ED DI Arkusz danych

Rhino ED DI-D Arkusz danych

Rhino ED RS232 Arkusz danych

Rhino P1 RS232 Datasheet

Rhino ED RS485 Arkusz danych

Rhino Sensor - TH Arkusz danych

Rhino Sensor - AQM Datasheet

Rhino Sensor - PT100 Datasheet

Rhino WMBus Datasheet

Rhino WMBus Repeater Datasheet

Platforma Rhino

Dostęp i nawigacja Dashboard

Wykres zużycia Analysis & reports

Wykres profilu zużycia Analysis & reports

Mapa zużycia Analysis & reports

Raporty Analysis & reports

Koszty mediów Analysis & reports

Konfiguracja Meters

Nie znalazłeś pliku, który potrzebujesz?

Skontaktuj się z naszym specjalistą!

Wsparcie techniczne