Kontakt

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

Rhino Sp. z o.o.
Strzegomska 140A
54-429 Wrocław

sales@rhino.energy +48 71 716 40 44


Rhino
Hogehilweg 19
1101 CB
Amsterdam, The Netherlands

+31 (0) 20 26 10 460

Współpraca / Sprzedaż
Tomasz Kiebus
Rhino Business Unit Manager
+48 661 897 989
t.kiebus@rhino.energy

Wsparcie Klienta
Beata Urbańska
System Service Specialist
+48 880 664 699
b.urbanska@rhino.energy

Formularz kontaktowy

Najczęściej zadawane pytania


Czy w razie awarii lub przekroczenia dostanę powiadomienie?

W razie awarii lub przekroczeń różnego typu natychmiast dostaniesz sms’a i maila z informacją. Bez względu na porę dnia. Dzięki szybkiej reakcji zminimalizujesz straty związane z awarią.

Wystarczy, że najpierw skonfigurujesz alarm dla dowolnego licznika lub grupy liczników. Próg, od którego dostajesz powiadomienie, a także dzień i jego pora – zależą od Ciebie. Pamiętaj, że do jednego licznika lub grupy liczników możesz przypisać kilka progów, od których będziesz dostawać powiadomienia.

W powiadomieniu otrzymasz informacje o tym, na jakim liczniku została wykryta awaria, o której godzinie, jaki był ustawiony próg krytyczny oraz jaka wartość została odczytana. Dodatkowo jeśli przekroczenie ustanie otrzymasz powiadomienie o powrocie wartości do bezpiecznego poziomu.


Czy mogę automatycznie otrzymywać raport zużycia mediów 1. dnia każdego miesiąca?

Tak, skonfigurowany raport zużycia mediów z Twoich lokalizacji jest gotowy do pobrania i/lub wysyłany automatycznie jeden raz lub cyklicznie 1. dnia każdego miesiąca na maile wskazane przez Ciebie w aplikacji. Jeśli chcesz masz możliwość wysyłania raportu co tydzień, a nawet codziennie.

Raport skonfigurujesz samodzielnie. Możesz również przygotować go z naszą pomocą.


Czy mogę udostępniać wybrane dane z aplikacji najemcom lub moim klientom?

W RhinoSACADA udostępnianie wybranych przez Ciebie danych jest możliwe. Wystarczy, że osobie, której chcesz udostępnić dane w swoim panelu administratora nadasz rangę i przypiszesz konkretne liczniki do śledzenia oraz wybrane moduły, żeby najemca (klient) mógł na bieżąco kontrolować zużycie.

Możliwość nadawania rangi, czyli przekazywania dostępu do danych ma administrator klienta lub na Twoją prośbę specjalista Rhino. To pomaga chronić Twoje dane o zużyciu.


Czy w aplikacji RhinoSCADA mogę zobaczyć dane z wszystkich liczników?

Tak, w RhinoSCADA masz dostęp 24/7 do danych o zużyciu z każdego licznika w dowolnej lokalizacji. Na głównym dashboardzie masz szybki dostęp do najnowszych wartości z liczników z ostatnich 15 minut. Dodatkowo możesz sprawdzić aktualne zużycie za bieżący miesiąc, które jest porównywane z poprzednim. Dzięki temu od razu widzisz, czy zużywasz więc, czy mniej.

Do Twojej dyspozycji jest również dashboard energii, który pomoże Ci w przygotowaniu części E do raportu ESG. Na tym dashboardzie możesz śledzić najważniejsze bieżące parametry np. z głównego licznika lub analizatora oraz porównanie z medianą profilu i zużycia względem wartości historycznych.


Czy mogę sprawdzać sumaryczne zużycie dla różnych części budynku, albo dla wybranego najemcy?

Tak. W przypadku, gdy nie masz jednego licznika nadrzędnego, który mierzy sumaryczne zużycie obwodów np. w obrębie jednego pomieszczenia lub najemcy, albo wybranego segmentu w budynku możesz stworzyć licznik wirtualny. Będzie on sumą wybranych podliczników. W ten sposób otrzymasz jedna wartość jako sumę dla danego pomieszczenia lub najemcy bez konieczności sumowania poszczególnych wartości dla wyodrębnionych podliczników.