Rozwiązania
Odpowiedzialności środowiskowej

Buduj świadomie wartość swojej firmy poprzez zarządzanie odpowiedzialnością środowiskową. Teraz bycie zrównoważonym jest łatwe dzięki Rhino

Dowiedz się więcej!
Solution-saving

Odpowiedzialność środowiskowa

Twoje korzyści

Your-Profit

Dane o zużyciu oraz wynikającej z niego emisji CO2 pomogą Ci w przygotowaniu raportu ESG.

  • Łatwe, automatyczne raportowanie osiągnięć różnym interesariuszom

  • Wykrywanie i śledzenie kluczowych parametrów środowiskowych

  • Dostosowanie obiektów do certyfikatów dla ekologicznych budynków

Narzędzia do
Twojej dyspozycji

  • Dashboard Umożliwia dostęp do informacji w zakresie o zużyciu mediów zrównoważonego rozwoju wszystkim w firmie, niezależnie od ich pozycji

  • Raporty Śledź kluczowe parametry w jednej platformie, która daje ci możliwość generowania łatwych do zrozumienia wykresów i raportów. Automatyczne raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju pomogą ci zidentyfikować obszary, które mają największą możliwość optymalizacji

  • Analiza zużycia Analizując zużycie możesz planować i prognozować projekty dotyczące zrównoważonego rozwoju. Porównuj budynki i sprawdź, które wymagają twojej uwagi. Wykorzystaj do tego wskaźniki, dzięki którym dostosujesz obiekty do wymogów certyfikatów

Gotowy na oszczędności?