GLP

Projekt w liczbach

0

monitorowane magazyny

0

zainstalowanych i podłączonych inteligentnych liczników

+ 0

gromadzonych danych każdego dnia

Rhino dla GLP

Cel

Celem wdrożenia było zdalne monitorowanie zużycia mediów, aby sprawnie rozliczać najemców. Kluczowe było również to, żeby zapewnić najemcom dostęp do narzędzia, które umożliwi poprawę efektywności zużywanych mediów i zagwarantuje dostęp do automatycznego odczytu trudno dostępnych liczników. Warto podkreślić, że efektywność energetyczna nieruchomości to jeden z najważniejszych celów, jakie GLP stawia przed sobą na całym świecie.

Rozwiązanie

W ramach kompleksowego wdrożenia uruchomiliśmy zdalny monitoring w trzech halach, dopasowując go do istniejącej infrastruktury. W jednym z budynków – kilkuletniej hali liczniki zostały dostosowane lub wymienione, albo wyposażone w moduł umożliwiający zdalny odczyt. Z kolei w następnym – nowym budynku bez systemu BMS liczniki zostały zainstalowane i podłączone do systemu zdalnego odczytu zużycia mediów Rhino. Natomiast w kolejnym nowym budynku wyposażonym w BMS został on zintegrowany z częścią liczników i sprawdzony pod kątem poprawności działania, co dało klientowi podstawę do napraw gwarancyjnych tego systemu. Kolejnym krokiem było zintegrowanie urządzeń i przesyłanych przez nie danych do aplikacji RhinoSCADA. Dodatkowo, odpowiadając na potrzeby klienta w każdej lokalizacji negocjowaliśmy z dostawcami mediów warunki podłączenia do głównych liczników (rozliczeniowych) i odpowiadaliśmy za podłączenie ich. Dzięki temu GLP w jednym systemie ma również dostęp do danych z liczników rozliczeniowych i może bilansować zużycie z podlicznikami, znajdując w ten sposób usterki. Na tej podstawie GLP ma podstawowe dane do optymalizacji zakupu energii elektrycznej czy gazu. Przekłada się to na możliwość optymalnego zakontraktowania “zielonej” energii u dostawcy. Wdrożenie rozwiązania sprzyja niższemu zużyciu mediów, redukcji śladu węglowego, większej bioróżnorodności i lepszemu zdrowiu pracowników.

Rezultat

W nowych budynkach GLP smart metering staje się standardem. System monitorujący zużycie prądu, wody i gazu przesyła dane z liczników do jednej aplikacji. Najemcy oraz zarządcy centrum mogą więc śledzić trendy zużycia mediów na bieżąco: czy sterowanie ogrzewaniem pracuje prawidłowo, czy pobór mocy przez urządzenia jest właściwy, czy nie pojawia się wyciek wody. W rezultacie wdrożenie systemu Rhino to podniesienie standardu wynajmowanej powierzchni GLP i zaoferowanie najemcom innowacyjnych narzędzi do efektywnego zarządzania mediami i działań proekologicznych.

Korzyści dla Klienta

  • Podniesienie standardu wynajmowanej powierzchni

  • Możliwość śledzenia zużycia przez najemców i zarządców

  • Dostęp do wszystkich narzędzi analitycznych w jednym miejscu

  • Możliwość działań proekologicznych

  • Dopasowanie systemu do istniejącej infrastruktury bez ingerencji w konstrukcję budynku

Co powiedział nasz Klient?

Avatar

Udostępnianie naszym klientom budynków w najwyższym standardzie ma wpływ na efektywność zarówno energii, którą zużywają, jak i biznesu, który prowadzą.
Dzieki smart meteringowi mają możliwość długofalowego oszczędzaniai i skutecznego realizowania celów w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Maciej Olszyński Property Manager, GLP

Gotowy na oszczędności?