1. Dostęp do aplikacji i nawigacja po aplikacji

2. Moduł rozliczeń mediow

3. Moduł raportów (raport zużycia i raport wartości chwilowych)

4. Moduły analityczne – mapa zużycia

5. Moduły analityczne – profile zużycia

6. Moduł wprowadzanie odczytów ręcznych