TECHNICAL STAFF

Installer

The Position

 • Supervision of conducted installations of machines at the customer’s location
 • Ensuring the machines’ and devices’ efficiency electrically and mechanically
 • Devices’ setting
 • Management of the engineers and plumbers work

 

Requirements

 • Experience in positions such as: electrical engineer, wireman, electrician, automation service engineer, maintenance technician in manufacturing and related companies
 • Polish Electricians Association (SEP) certification – Inspection and Operation up to 1,5 kV (customer’s help possibility in making such qualification
 • Knowledge of electrical wiring, basics of automation technology
 • Ability to read technical documentation and technical drawings
 • Ability to use measuring devices
 • “Handyman” skill
 • Readiness for frequent business trips in Poland (3-5 days a week or a dozen or so days – the possibility of flexible fixing of holidays and working days)
 • Driving license, category B

 

We offer

 • Opportunity to work with the newest technologies during projects carried out for recognised manufacturers of hardware and software
 • A stable job in a dynamically developing company
 • Free medical package

Obowiązek informacyjny w zakresie przetwarzania danych osobowych, w procesie rekrutacji

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:
 1.  Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest GRINN Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 140a, 54-429 Wrocław, zwana dalej Spółką. Dane kontaktowe: tel. +48 71 716 40 99, e-mail: office@grinn-global.com.
 2. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w tym oceny i wyboru najbardziej odpowiedniego dla Spółki kandydata na dane stanowisko.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy jest art. 6 ust. 1 lit. a, b lub f RODO - w związku z postępowaniem rekrutacyjnym, w którym dana osoba uczestniczy.
 4. Podmiotom danych przysługują, na każdym etapie rekrutacji, następujące prawa: dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Odbiorcami danych są podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu, o ile jest to niezbędne w celu świadczenia na naszą rzecz usług i wyłącznie w odpowiadającym temu celowi zakresie, w szczególności dostawcy usług informatycznych.
 6. Dane osobowe kandydatów do pracy przetwarzane będą przez czas niezbędny dla realizacji postępowania rekrutacyjnego.
 7.  Podanie przez kandydata do pracy danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne i będzie oznaczało zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora.
 8. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z niniejszą informacją, prosimy o kontakt na adres e-mail: office@grinn-global.com.

Apply

We kindly inform you that we will contact only chosen candidates.

Recrutation process

 • 01

  Application

 • 02

  Analysis of the application

 • 03

  The interview

 • 04

  Recruitment results